NS ontwerpwedstrijd. Schaam je diep, NS!

NS ontwerpwedstrijdDe Grote NS Ontwerpwedstrijd. Jouw ontwerp op een trein! Als je wint ben je de held(in) van je kinderen, van elke treinfanaat, van heel Nederland! De wereld ligt aan je voeten.

Van al die honderden ontwerpen wordt JOUW ontwerp uitgekozen omdat je nu eenmaal de beste bent. Je hebt er natuurlijk ook een volle maand op gezwoegd. Al je kennis en ervaring in dit ontwerp gegoten. In je perspraatje bedank je dan ook je docenten van de kunstacademie (en je moeder!). Zonder hen was jij nooit gekomen waar je nu bent.

Win-win zou ik zeggen. De NS krijgt het beste ontwerp van Nederland en jij krijgt

…..

Wat krijg jij eigenlijk voor jouw creativiteit, je expertise, ervaring en tijd?

Wat is het de NS waard om haar trein in het beste van creatief Nederland te hullen?

Wat denk je? Een geheel verzorgde reis met de Orient Exress (om in de sfeer te blijven), hotelkosten en rondreis in China en een luxe vliegreis terug naar Nederland? Drieduizend euro (slechts een derde of minder dan wat het ze zou kosten om dit door een gerenommeerd ontwerpbureau te laten doen)?

Mis.

NS stelt de waarde van een treinontwerp gelijk aan de waarde van 1 treinkaartje naar Berlijn! (Voor de oplettende reiziger: de terugreis moet je zelf betalen. Je verblijf in Berlijn ook).

Als tweede en derde prijs van de NS Ontwerpwedstrijd heeft het bedrijf twee binnenlandse treinkaartjes beschikbaar gesteld. Naar élk station wat je maar wilt.

Waar begin ik met te uitleggen hoe intriest het is dat een miljoenenbedrijf een wedstrijd op deze manier uit durft te schrijven?

Ook (startende) kunstenaars verdienen een fatsoenlijke vergoeding!

NS, als jullie een wedstrijd uitschrijven en daar een hoofdprijs met een waarde van 39,- aan koppelen (Je bent al in Berlijn vanaf 39,- zegt NS Hispeed), dan koppel je die waarde aan het ontwerp wat je gaat gebruiken en inherent dus ook aan de ontwerper.

Maar de NS doet vast nog meer voor de winnaar

Oh ja: FREE EXPOSURE! Waarvoor de winnaar van de NS Ontwerpwedstrijd zich ook nog redelijkerwijs beschikbaar moet stellen om met de pers te praten.

Beste NS, de naam van de ontwerper benoemen is géén fatsoenlijk betaalmiddel. Het is een verdienste! Het noemen van de maker is geen leuk cadeautje voor de ontwerper. Het is het recht van de ontwerper om genoemd te worden!

Die folie wordt natuurlijk ook gratis door die bedrijven om de treinen gedaan. Jullie laten vast vier van dat soort bedrijven allemaal een trein befoliën en de beste befoliaar (3 x scrabblewaarde) krijgt een kaartje naar Berlijn en Free Exposure.

Wat gebeurt er met de overige ontwerpen van de NS Ontwerpwedstrijd?

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1. NS komt alle intellectuele eigendomsrechten toe op de ingediende ontwerpen. De Deelnemer draagt door middel van het accepteren van deze deelnemingsvoorwaarden kosteloos alle mogelijke rechten van (intellectuele) eigendom met betrekking tot het ontwerp voor NS ontwerpwedstrijd volledig en onbeperkt over, welke overdracht na het ontstaan van die rechten door NS bij voorbaat wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de Deelnemer NS bij voorbaat onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens Deelnemer te ondertekenen. Als gevolg van deze overdracht is NS onbeperkt gerechtigd voornoemde rechten te exploiteren, op welke wijze heden of in de toekomst bekend zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Deelnemer doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c van de Auteurswet 1912.

7.2. De Deelnemer verklaart en garandeert dat het (gebruik van het) ontwerp niet onrechtmatig is jegens derden en geen inbreuk maakt op enige recht vanderden, dan wel onderwerp is van een geschil omtrent rechten van derden. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het (gebruik van het) ontwerp geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. NS heeft het recht om het ingediende ontwerp te weigeren en/of niet te beoordelen indien zij vermoedt dat dit het geval is.

7.3. Deelnemer vrijwaart NS tegen alle gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun rechten (van intellectueel eigendom) in verband met het ontwerp. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die NS in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

Met andere woorden: ook als je niet wint, is NS vanaf het moment dat je jouw ontwerp indient bij de NS Ontwerpwedstrijd eigenaar van jouw werk.

Dat betekent dat NS álle kunstwerken van de NS Ontwerpwedstrijd in de toekomst alsnog mag gebruiken. Overal. Waar ze maar willen. Zonder dat het ze een tweede treinkaartje Berlijn of vermelding kost.

Slim bekeken, NS.

Hier is mijn ontwerp. Ter waarde van 39,-. Deze mag je op ál jullie treinen gebruiken! Succes! (klik voor volledige afbeelding).

NB: op het moment van publiceren heeft NS de voorwaarden van de wedstrijd aangepast. Waarvoor hulde. Het is een stap in de goede richting. Echter, het is nog niet wat het zou moeten zijn.

De NS looft op dit moment een prijzengeld uit van € 1000,- ex BTW. (Daar ga ik tenminste vanuit ook al geeft NS dit niet aan. We zijn allemaal professionals).

Of een kaartje naar Berlijn voor 2 personen (whahahaha).

Dat is nog steeds een magere vergoeding als je het mij vraagt. Maar stukken beter dan wat het was.

Daarnaast moet de kunstenaar met het opsturen van een ontwerp akkoord gaan met het afdragen van alle intellectuele rechten. Dat vind ik minder netjes.

NS: koop gewoon de rechten of een licentie. Je gebruikt het ontwerp voor commerciële doeleinden. Daar hoort een commerciële vergoeding tegenover te staan. En die is níet inbegrepen in die € 1000,- prijzengeld.[hr]

[twitter][fbshare][google_plusone][hr]

Klein Monster® maakt vooral geboortekaartjes en andere kaarten in opdracht.[hr]

72 gedachtes over “NS ontwerpwedstrijd. Schaam je diep, NS!

Reacties zijn gesloten.